خرید شیربرقی آب، قیمت شیر برقی آب، لیست انواع شیر برقی

شیرهای پنوماتیک الکتریکی در واقع از طریق انرژی الکتریکی تولید شده حساس ولتاژ متفاوت در هسته بوبین فعالیت می کن

توسط KETABKHOOOON در 14 اسفند 1400
شیرهای پنوماتیک الکتریکی در واقع از طریق انرژی الکتریکی تولید شده حساس ولتاژ متفاوت در هسته بوبین فعالیت می کند. الکتریسیته دار شدن بوبین سبب می شود که عرصه مغناطیسی ساخت شده هسته را تبدیل به آهن ربا کند. این شیر می تواند حتی هنگامی که الکتریسیته انقطاع است شیر را به سرعت ببندد. البته دقت داشته باشید که شیر برقی همین قابلیت و امکان را نیز دارد که در شکل قطعی برق به رخ دستی کنترل شود. در شکل روبرو تصویر ساده ای جهت واضح تر نشان دادن همین گونه کارایی قرار دیتا شده میباشد .در یک شیر نرمال بسته ، در حالتی که بوبین برقدار نشده است دریچه عبور سیال به وسیله نیروی فنر و سوزن یا این که واشر نوک پیستون مسدود گردیده میباشد. درون گوشه و کنار شیر یک اسپول وجود دارد که در دو طرف آن دو واشر و دو فنر وجود دارد. یک سوئیچ الکتریکی “بسته” اصلی پیوستگی می باشد و جریان را از نحوه آن قابلیت پذیر می کند. بعد از آن از آن کولر سرمایش را قطع می نماید و به حالت گرمایش کار می کند. در شرایط تغییر از شرایط سرمایش به گرمایش برد به بوبین شیر برقی فرمان می دهد تا مسیر رفت و رجوع گاز مبرد کولر را تغییر و تحول دهد. ولی این شیر می تواند جریان اولیه گاز را با سرعت قابل تهیه مضاعف کند. برای اینکه در همین سری زیر مجموعه ها به شیری نیاز است که به آسانی از راه و روش به دور و سوای نیاز به تماس دست، جریان سیال کنترل شده و شیر گشوده و بسته شود. در خطوط لولهکشی دو حالته که به جدا و وصل نیاز دارند از شیرهای بی آلایش یاری میگیرند اما در کارخانجات و بهرهبرداری از پروژههای سنگین و پیچیده شیرهای ساده دیگر کاربردی ندارند و بدون شک باید از شیرهای برقی پنوماتیک استفاده شود. اما هنگامی که گذرگاه بزرگی برای عبور سیال ناچیز فشار گزینه نیاز باشد از موتور برقی به کار گیری میشود. در صورتی که شیر برقی بزرگتری گزینش شده باشد ممکن می باشد فشار حداقل تامین نشده در سرانجام شیر گشوده نشود و یا به درستی عمل نکند. همچنین ممکن است شیر زخم دیده و اثرات نامطلوبی را بر تمام سیستم وارد کند. در ضمن می اقتدار اهمیت تعبیه شیر برقی نامور بر روی اکچویتور بادی (پنوماتیک)، همین اکچویتورها و در غایت شیرها را به رخ برقی در اختیار گرفتن کرد. حساس نصب این اکچویتور بر روی شیر هایی که به وضعیت دستی کارمی نمایند و اهمیت داشتن منبع ساخت هوای فشرده می اقتدار این شیرها را توسط انرژی باد کنترل کرد. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها فراوان عمده در گزینه شیر برقی کنیستر سمند ef7 لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.
آخرین مطالب