دريچه سقفی چهارگوش كلاف پهن آلومينيومی - تهویه کلوانی

جهت کارگزاشتن درست روزنه های کلاف پهن بازشو سقف بایستی 7 سانت از بعد ها پشت دریچه عمده باشد. اضطراری به ذکر می

توسط KETABKHOOOON در 17 فروردین 1401
جهت کارگزاشتن درست روزنه های کلاف پهن بازشو سقف بایستی 7 سانت از بعد ها پشت دریچه عمده باشد. اضطراری به ذکر می باشد درصورت کارگزاشتن دمپرهای پشت روزنه ای دسترسی به دمپر از روی کادر نبوده و جهت دسترسی به دمپر می بایست قسمت پره ها از قاب قطع شود که مجزاسازی پره از کادر از نصیب روی روزنه قابلیت و امکان پذیر خواهد بود. دسترسی دمپر ها در این دریچه از مسافت میان پره و کادر قابلیت و امکان پذیر نمی باشد و بایستی بدون شک به جهت همین کار، پره ها را از نیز قطع کرد. همانطور که از نام فرآورده معین می باشد فرآورده کادر و پره همین روزنه از آلومینیوم مرغوب ایجاد شده و همچنین امکان کارگزاری اشکال دمپرهای پشت روزنه ای (دمپر پشت روزنه ای موازی و دمپر پشت روزنه ای متقابل) و همچنین تبدیل پشت دریچه ای در شکل نیاز مشتری در پشت روزنه وجود دریچه گل سقفی دارد. به دلیل خاصیت جداشوندگی فنری پره ها از فریم دریچه، پره های این محصول را می توان به راحتی از فریم قطع کرد و عملیات نصب را از باطن فریم اجرا کرد که سبب ساز می شود بر روی شکل قاب نیازی به سوراخ پیچ نباشد. همینطور اهمیت دقت به قابلیت انقطاع شدن پره از کادر و حفظ ظواهر دریچه، سوراخی بر بر روی کادر روزنه وجود ندارد و دریچه از نصیب داخلی قاب به نتورک مربوطه متصل می گردد البته در رخ نیاز مشتری ترک پیچ نیز در فریم دریچه تعبیه خواهد شد. همچنین حساس اعتنا به امکان انقطاع شدن پره از کادر و حفظ ظواهر روزنه رخنه پیچی بر بر روی قاب دریچه وجود ندارد و دریچه از قسمت داخلی قاب به شبکه مربوطه متصل می گردد البته در رخ نیاز خرید کننده سوراخ پیچ هم در کادر دریچه تعبیه خواهد شد. کادر این جور دریچه مثل همگی دریچه های چهار گوش کلاف پهن به عمق حدودی 5 سانتی متر بوده و پره ها قابلیت جداشدن ازقاب دریچه را دارد. همین روزنه ها قابلیت نصب بر روی انواع سقف های کاذب و حتی اتصال مستقیم به کانال های گرد را دارد. همچنین نتورک متصل شونده به پشت دریچه بایستی 2 سانت فراتر از تراز ذیل سقف تمام شود. جهت نصب صحیح روزنه های سقفی چهارگوش کلاف پهن آلومینیومی، بازشو سقف می بایست 7 cm از ابعاد پشت دریچه اکثر باشد. همینطور امکان کارگزاری به همراه دمپر پروانه ای و همینطور کارگزاری از داخل کادر بدون نیاز به ترک پیچ بر روی شکل قاب قابلیت و امکان پذیر است.