شیر فشار شکن میراب و نحوه کارکرد آن - فارس استیل

کمپانی دوپلوماتیک ایتالیا ساخت کننده گونه های تجهیزات هیدرولیکی می باشد که در بخش تولید شیر فشار شکن اشکال گون

توسط KETABKHOOOON در 14 اسفند 1400
کمپانی دوپلوماتیک ایتالیا ساخت کننده گونه های تجهیزات هیدرولیکی می باشد که در بخش تولید شیر فشار شکن اشکال گوناگون فشار شکن از نظر شیوه کارگزاشتن را تولید می کند. انتخاب سایز بزرگتر از حد واجب به جهت شیرها علاوه بر ارتقاء هزینه خرید کردن شیر باعث فرسودگی سریعتر شیر خواهد شد . در صورت ثابت بودن جريان و ميزان بار، شير هدايتگر (Pilot)و شير اصلي در موقعيت ثابتي قرار خواهند گرفت تا فشار ثابتي را در خروجي فراهم نمايند .و هرگونه تغيير فشار يا توشه در خروجي به شتاب بوسیله ديافراگم راهنما احساس خواهد شد تا شير اصلي را باز يا بسته نمايد.ميزان فشار مناسب در خروجي شير بوسيله پيچ A تنظيم ميشود كه در واقع ميزان نيروي فشاري فنر Bرا تغييرمیدهد. شیر فشار شکن آب هانیول سری D05FS مطلوب برای سیال آب برای تنظیم، کاهش، ثابت نگه داشتن فشار خروجی در خطوط انتقال آب و شبکه های توزیع آب رسانی به کارگیری می گردد. زمانی که در زیر دست شیر، مصرف آب وجود نداشته باشد یا به عبارتی فشار زیر دست جریان از فشار تهیه و تنظیم شده پایلوت کنترل فراتر رود، شیر فشارشکن به رخ خودکار بسته شده و مانع از ارتقاء فشار شیر فشار شکن 3/4 هیدرواستاتیک می شود. اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که در شبکه آنگاه از شیر فشار شکن مصرف آب وجود نداشته باشد به جهت پرهیز از انباشته شدن فشار استاتیک شیر فشار شکن به طور اتوماتیک جریان را جدا می نماید . از این شیر برای تعدیل فشار در نتورک به کارگیری می شود. برای کنترل مواد و سیالات در ظروف از همین جور شیرها به کارگیری می شود چون اهمیت همین شیرها هم فشار و نیز تراز مایع در یک پیاله یا مخزن را می توانند در اختیار گرفتن نمایند. استعمال از این شیر ها سهولت بهربرداری از شبکه وخطوط انتقال حذف هزینه های هنگفت خرید زمین و تولید مخازن فشار شکن را در بردارد و هم دارای کمتر فشارهای نا مراد در کانال ها و خطوط انتقال به مقدار زیادی از هدر رفتن سیال دوری می کند . اما در کنار مزایای ذکرشده معایبی هم به جهت شیر فشار شکن گزارش شده است. خودداری از آسیبدیدگی سیستم تحت ورود آب پرفشار، یک عدد دیگر از مزایای همین تجهیزات است. برحسب تجهیزات گزینه استفاده، شیر فشار شکن آب پایلوت دار در دو گونه پیستونی و دیافراگمی طراحی و ایجاد می شود. شیرهای در دست گرفتن اتوماتیک پیلوت دار نهرآب به عنوان شیرهای در دست گرفتن کننده و تهیه و تنظیم در خطوط آیتم استعمال قرار می گیرند. در مصارف بخش اعظم و به خواسته در دست گرفتن ظریف شیرهای فشار شکن از مدل پایلوت دار می توانند از بهترین تعیین ها باشند . همین نوع شیرها بهترین نگهدارنده برای ظروف پایین فشار می باشند که روی برگه روزنه آنان فنر قابل قبولی تعبیه شده و در بالای فنر مهره ای قرار داراست که بوسیله ی آن فشار روی دریچه فشار مخزن را در حد ایمنی مورد لحاظ اندک و دوچندان می کند . وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط کلیدی شیر فشار شکن اتوماتیک وب وبسایت خود باشید.