قیمت میلگرد - 4 بهمن 1400

یک عدد دیگر از فرقهای میلگرد معمولی و آجدار در همین مورد است که میلگردهای آجدار از مقاومت بالایی برخوردار بوده

توسط KETABKHOOOON در 4 بهمن 1400
یک عدد دیگر از فرقهای میلگرد معمولی و آجدار در همین مورد است که میلگردهای آجدار از مقاومت بالایی برخوردار بوده و نظیر میلگردهای ساده قابل برش کاری و خم شدن نیستند. سخن بالایی در آرم گذاری سوله تولید کننده را معرفی مینماید و سخن بعدی نشان دهنده سایز میلگـرد است.سومین نماد مدل میلگـرد را معلوم میکند. در همین مقاله به معرفی میلگرد ، اشکال آرماتور، چگونگی ایجاد و خاصیت هر کدام خوا هیم پرداخت. میلگـردها اصلی استاندارد های متمایز در عالم تولید می شود.در استانداردهای معتبربا اعتنا به وضعیت آب و هوایی هر منطقه مراحل های تولید اصلی اعتنا به پارامترهای متفاوت در اختیار گرفتن می شود. تیم ی آهن استیل یکتا هم اکنون همین افتخار را دارد که اشکال میلگرد تولیدی شرکت های معتبر را در سرعت بالا ترین دوران ممکن در اختیار مصرف کنندگان و خریداران میلگرد در سراسر کشور‌ایران قرار دهد. به همین عامل از میلگـرد به جهت ارتقا اقتدار کششی بتن استفاده می نمایند شکاف میخورد قابلیت و امکان کششی نسبتا ضعیفی دارااست و نیروی کمتری برای سوراخ انداختن بر روی بتن به وسیله خم یا پیچش اضطراری است تا اینکه مستقیما بخواهیم خردش کنیم. برای ارتقاء اقتدار کششی بتن از میلگـرد استفاده میشود. میلگرد بی آلایش یا این که میلگرد سوای آج، در ساختمانسازی جهت افزایش مقاومت بتنها در برابر نیرویهای کششی آیتم استفاده قرار میگیرد. ولی به غیر از میلگرد از مصالح دیگری جهت مستحکم نمودن بتن از پاراگراف نیمرخهای شکل، ناودانی و یا این که قوطی هم به کار گیری میشود. به طور کلی بتن فوق العاده مستحکم می باشد و به همین برهان به جهت خورد نمودن بتن نیروی مضاعف زیادی احتیاج داریم . برای خرید هر کالایی بها آن متاع پارامتر جوش سر به سر میلگردها مهمی می باشد. استانداردهای ساخت فولاد میلگرد در کشورهای گوناگون گوناگون است .در هر استاندارد طبقه بندی مشخصی برای خواص مکانیکی فولاد ها داراست . میلگـرد در طول و قطرهای متفاوتی موجود اند که هر کدام از همین میلگـرد ها نقاط قوت و ضعف خویش را دارند. کشورهای اروپائی که عمدتا کشورهای ز‌لزله خیزی نبوده و از حیث زمین لرزه خیزی در ناحیه ی امن جغرافیایی قرار دارند، از طریق حرارتی (ترمکس ) به جهت ایجاد میلگـرد استعمال میکنند.از این رو ارزیابی شیمیایی متناسب حیاتی روش ترمکس برای تولید میلگرد در لحاظ میگیرند. در ژاپن از روش تولیدی آلیاژی به کارگیری کرده و از روش حرارتی (ترمکس ) به جهت تولید میلگرد استفاده نمی جوش میلگرد به پلیت شود.