رایان رینولدز, Diddy و ستاره های بیشتری با موفق الکل مارک

پایین را! این هیچ راز است که بسیاری از افراد مشهور مانند به نوشیدن الکل, اما بعضی از آنها گرفته شده است که شیفتگی یک قدم بیشتر راه اندازی شده توسط خود روح مارک.

چه چیزی بیشتر است ؟ این کارآفرینی ستاره ها از جمله جورج کلونی و دریکتمایل به ایجاد یک پنی با تشکر از شراب خود whiskeys و بیشتر. پایین ببینید که چهره های مشهور نیز نیروهای پشت برخی از فوق العاده موفق الکل مارک.

is.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>