طریق افزودن زیرنویس ها یا این که زیرنویس ها به یک فیلم

ظهور فیلم در رسانه های اجتماعی نباید برای هر کسی عجیب باشد . تمامی ما شاهد بمباران فیلم ها در سرتاسر کشورمان هستیم …

شرح تصویر روی کاغذ

ظهور فیلم در رسانه های اجتماعی نباید برای هر کسی خیره کننده باشد . همگی ما شاهد بمباران فیلم ها در کامپیوتر ها و دستگاه های گوشی خویش هستیم , خواه در Facebook , Twitter یا این که YouTube . به این ترتیب , در حالی که همگی ما از ارتقا ویدئو مطلع هستیم , در اینجا تعداد رنج موجود است :

67 درصد از یوزرها نسبت به سال پیشین فیلم های بیشتری را در شبکه های مردمی مثل صورت بوک و اسنپ چت تماشا کردند
کلیپ 70 درصد کل راه‌بندان گوشی را تا سال 2021 تشکیل می‌دهد
اضافه کردن ویدئو به فیدهای اجتماعی شما بدین معنا است که مخاطبان 10 برابر بیشتر احتمال دارا‌هستند که پست های شمارا مشغول و به اشتراک بگذارند زیرنویس سریال کره ای
با این وجود , تفاوت متعددی فی مابین انجام فیلمبرداری و انجام عالی فیلم موجود است و یک کدام از آن ها پی بردن این‌که چه موقع از نوشتن شرح تصاویر درمقابل صدا به کارگیری می نماید .

کسانی که ناشنوا یا این که دشوار شنوایی می باشند , برای شعور محتوای ویدیوی شما به زیرنویس ها ( یا این که زیرنویس ها ) اعتماد می نمایند . البته بخش اعظمی از عوارض خوب دیگر برای به کار گیری از آنان هم موجود هست .

برای چه چیزی رد کنید؟
آیا تا به درحال حاضر در تعدادی فعالیت به روزرسانی سرعت بالا در رابطه حالت Facebook یا این که در قطار یا این که اتوبوس سرگرم گزیدگی در عمل بوده اید – هنگامی گوشی تلفن شما استارت به بلرزیدن رمز و صدای بعضا تبلیغات یا این که ویدئو های FunnyOrDie می نماید , ناامید شده اید؟ تو فقط فنا . یک کدام از آزار دهنده ترین مواقعی که می‌توانید در فید چهره بوک خویش بیابید , ویدئویی است که با صدای روشن پخش می شود .

در اینجا قضیه رخ بوک ارائه شده شده‌است , و واضح ترین آن‌ها را می گوید : “ پژوهش ها ما نشان بخشید هنگامی تبلیغات ویدیویی موبایل بر اساس غذا با صدای بلند پخش می شود , زمانی مردمان توقع آن را ندارید , 80 درصد عکس العمل منفی نشان می دهند , نیز در راستای مرتبه و نیز به تبلیغ . ” ( منشاء )

چهره بوک فهمید که محتوای ایجاد ویدیو در سیستم دلیل های اجتماعی با تبلیغات در تلویزیون یکسان نیست . “ … این تبلیغات تلویزیونی نیست . تبلیغات تلویزیون با خاموش بودن صدا است . ” ( منشا ) یوزرها چیزی نمی‌خواهند که به آن ها فریاد بزند . آن ها چیزی را میخواهند که عشق و علاقه آنان‌را جلب نماید سوای این‌که به لذت بردن از این سیستم دلیل مزاحم شوند .

سن نوشتن شرح تصاویر
چه آن را میدانید یا این که خیر , احتمالاً زیرنویس ها و زیرنویس ها را در فیلم ها یا این که فیلم ها بازدید نموده اید یا این که به حالت ترجمه مذاکره از یک لهجه به لهجه دیگر , یا این که ارائه معمولی به عبارتی لهجه رای زنی و بقیه رویدادهای صوتی . یکی کاربردهای مضاعف شناخته شده برای زیرنویس ها – نوشتن شرح تصاویر بسته – راهی برای اشخاص ناشنوا یا این که دشوار شنوایی است که حاذق به دسترسی و فهم و شعور قسمت های صوتی یک فیلم می‌باشند .

در حالی که اصطلاحات “ زیرنویس ” و “ زیرنویس ها ” اکثر زمان ها به صورت متقابل به کارگیری می‌شوند , تفاوت هایی موجود است . از لحاظ فنی , زیرنویس ها تنها بایستی گفتمان یا این که روایتی را که در یک فیلم واقعه می افتد , منتقل نمایند . زیرنویسهایی که برای ترجمه یک گویش به گویش دیگر استعمال میگردند احتمالاً دربرگیرنده ترجمه های هر نوشته به گویش فرنگی هم می‌باشند که روی مانیتور داده می شود .

فیلم با زیرنویس
زیرنویس ها اکثر وقت ها گفتمان و / یا این که قصه را به علاوه بقیه جلوه های صوتی دیگری که ممکن است وجود داشته باشد , نظیر زمان پخش آوا ( و چه دسته آهنگ ) و هرگونه صداهای بگراند نظیر تصادفات با صدای بلند , ماشین ها یا این که پارس کردن سگ ها که ممکن است شعور آنان باشد , منتقل می نمایند . اتفاقاتی که روی برگه می افتد در واقع , برای دیدار با استانداردهای دستیابی , زیرنویس ها بایستی مشتمل بر آن موادسازنده باشند .

کلیپ با زیرنویس ها و علامت های صوتی
هزاره ها ویدیو را به روشی فراوان متعدد از پدر و مادر یا این که مادربزرگ و مادربزرگشان مصرف می

مرجع زیرنویس فارسی