پیستون توسط بدنه در حالت راست قرار میگیرد

در این حالت پیستون از چندین محل بطور عمودی و از دور تا دورش در گیر گرفتگی و گیر نمودن در داخل سیلندر شده هست . همین نقص‌ می تواند به ادله نشت مایع خنک کننده ازواشر سر سیلندر باشد که باعث وارد شدن آن به باطن گوشه و کنار احتراق شده و همین امر منجر شکنندگی آلومینیم و در غایت شکاف برداشتن آن می شود . در حالت های شدید خیس این دستور می تواند منجر خوردگی کناره سیلندر شده و و بخش مربوطه رد سر سیلندر را هم مبتلا خوردگی نماید . شاید پرسش کنید درصورتیکه همین حرارت شدید در اکنون ایجاد شدن است پس چگونه این قطعه باید روغنکاری شود ؟ رخ سر پیستون به شکل تورفته یا این که گود ، برآمده و یا این که صاف ساخته می شود شیوه سر این پیستون ها ، به حرکت مواد سوختی در اتاق احتراق جهت انفجار بهتر کمک می نماید و گود بودن سر پیستون به تمام شدن حجم اتاق احتراق کمک می کند. گونه های رينگ هاي روغني و شیوه کارگزاشتن آنها برروی پيستون در شكل (8) نشان دیتا شده است. وdوb : در اين حالات هر دو سمت رينگ يكسان بوده و روش نصب اين دسته رينگ اهميتي ندارد . اهمیت کارگزاری بیرون از مرکز گژن پین پیستون نوعی حرکت نوسانی انجام می دهد و بر یک طرف آن نسبت به طرف دیگر فشار بیشتری وارد می شود. فرآورده آنها از آلیاژ چدن یا این که آلومینیوم می باشد و زیر فشار کمتری از طرف گازهای احتراق و حرارت پایینتری از سوی انفجار قرار دارند. همین قطعه، نیروی ناشی از احتراق را از نحوه میله اتصال به سمت تحت و به سوی میل لنگ حرکت می دهد. زمانی که شما شروع میزنید و سوخت وارد سیلندر موتور می‌شود , سایت شرکت پیستون سازی تبریز پیستون به وسیله میل لنگ به سمت بالا هل داده شده و بنزین یا گاز را به شدت در سر سیلندر متراکم میکند . این بدان معناست که لقی در این پیستون میبایست اندکی بیشتر از لقی در پیستونهای چدنی باشد، غالبا به جهت دوری از انبساط پیستونها از روشهای مخصوصی استعمال میگردد که در پایین چهار شیوه مرسوم آنها را به اختصار میکنیم. همین رینگها حیاتی خواص ارتجاعی بالای خود، هنگام انبساط تماما به دیواره سیلندر چسبیده و مانع از نفوذ گازهای احتراق به خارج از فضای احتراق میشوند. همین رینگ ها که به نام رینگ پیستون شناخته می شوند ، در بدنه پیستون ، درون شیارهای منحصربه‌فرد در بدنه پیستون قرار گرفته و قطرشان میزان مقداری بیشتر از قطر سیلندر می باشد و همین قطر بخش اعظم باعث می شود که زمانی پیستون ( به همپا رینگ پیستون ) در درون سیلندر قرار گرفت ، حلقه های پیستون ، اجازه خروج ترکیب سوخت و هوا از بالای محیط احتراق به فضای پایین پیستون را ندهند و در نتیجه ، قابلیت فشرده نمودن ترکیب سوخت و هوا در بالای پیستون وجود داشته باشد. علت اهمیت این گرم شدن بیش از اندازه نیز آن است که یا این که ادغام سوخت و هوا خیلی رقیق می باشد و یا این که این‌که اشکالی در کار سیستم خنک کننده موتور پدید آمده است. در این موقعیت تاج پیستون صدمه چشم میباشد و دلیل آنهم وارد شدن ذرات خاک و شن و نظایر آن بداخل موتور می باشد که بیت پیستون و سر سیلندر قرار گرفته و خرد شده است . پیستون همینطور کمک به خروج دود ناشی از احتراق از سیلندر میکند. در همین طرز برای جلوگیری از انتقال حرارت سر پیستون (که در مجاورت احتراق سوخت است) به بدنه پیستون ، یک سر حرارتی شامل شیاری می باشد که در نزدیکی سر پیستون و به موازات شیارهای حلقه تولید میگردد اهمیت این عمل تا اندازهای راهی که حرارت را از سر پیستون به بدنه آن منتقل میسازد کمتر میکنند. این نقص‌ برای خودم پیش می آید و خسارات سنگینی برایم تولید کرد . در همین مدل پیستون، برشی تام در دامنه ساخت می شود تا از عکس العمل میللنگ با آن جلوگیری شود. پیستونهای دو زمانه: این نوع از پیستون در موتورهای ریز و موتور سیکلتها به کار میرود. در رخ تحت ، سرسیلندر یک خودرو اهمیت سیلندرهای دو سوپاپه را بازدید می کنید ، توجه نمایید که در بالای هر سیلندر دو سوپاپ طراحی شده است. هرچقدر پیستون قطر بزرگی داشته باشد سیلندر نیز بایستی با قطر بزرگتری باشد . پیستون لاغر مدام با شاتون کوتاه میباشد که از همین پیستون در موتورسیکلتها عمده استفاده می گردد . 2- پیستون های آلومینیومی : این پیستون ها علاوه بر آلومینیوم با آلیاژهای مس و نیکل و منیزیوم و سیلکن هستند و حرارت وارده را خوب تر انتقال می‌دهند و صدای کمتری دارا‌هستند و بعلت سبک بودن راندمان وزنی موتور را بهبود میبخشند . هنگامی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط با پیستون تبریز پراید وب وب سایت خویش باشید.

دانلود رایگان مقاله