از پیستون موتور خودرو خود چه می دانید؟

این رینگ ها حساس ترک کوچکی شکسته شده اند که به آنان قابلیت کارگزاری و برداشتن بر روی پیستون را می دهد. بسیاری

توسط KETABKHOOOON در 8 بهمن 1400
این رینگ ها حساس ترک کوچکی شکسته شده اند که به آنان قابلیت کارگزاری و برداشتن بر روی پیستون را می دهد. بسیاری از خصوصیت های طراحی مخصوص و جزئیات مربوط به حلقه های پیستون وجود دارد. سیستم تعلیق خودرو چیست و چه وظایفی دارد؟ علاوه بر این، سیستم تعلیق ماشین اصلی ساخت اصطکاک در بین چرخها و تراز جاده، سبب عملکرد خوبتر چرخها و در اختیار گرفتن بهتر ماشین میشود؛ به این عامل در بحث تجربه رانندگی اتومبیل همواره عملکرد سیستم تعلیق بهدقت تحلیل میشود. سیستم تعلیق اتومبیل اهمیت اجزای متمایز می باشد که هرمورد اصلی بر عهده گرفتن قسمتی از کار، کارایی سیستم تعلیق را بهتر خواهد کرد. درصورت کار نکردن هرکدام از این اجزا، نهتنها کار سیستم تعلیق اصلی مشکل روبهرو خواهد شد، بلکه ممکن است فرمانپذیری و هندلینگ اتومبیل نیز تحتتأثیر قرار بگیرد که نتیجه آن گونه های در سیستم ایمنی خودرو خواهد هم خواهد بود. مهم دقت به اشکال کمپرسورهای رفت و برگشتی که در تجهیزات چیلر تراکمی به کار میرود، ظرفیت های خنککنندگی از کاهش از ۱۰۰ بدن تا عمده از ۱۰۰۰ بدن به جهت کاربردهای متفاوت قابلیت پذیر است. از حیث دیگر، هزینه تعمیرات و نگهداری چیلر تراکمی رفت و برگشتی مناسب تر و کاهش است. یک نکته کلیدی در زمان خرید چیلرهای تراکمی دارای کمپرسور رفت و برگشتی وجود دارد؛ چیلرهایی که ظرفیت بالاتر از ۲۰۰ بدن را دارا‌هستند در نوع چیلر تراکمی صنعتی قرار می گیرند. چنانچه بازرسی های دوره ای برای چیلر تراکمی انجام نگیرد، هزینه های تعمیرات قطعات به مراتب اکثر از حالت قبل خواهد بود. طراحی چیلرهای تراکمی رفت و برگشتی به گونهای انجام شده میباشد که قابلیت و امکان بازرسی و تعویض قطعات دستگاه به راحتی امکان پذیر باشد. سیستم تعلیق خودرو یک عدد از مهمترین قسمتهای یک اتومبیل است و در بحث قیمت خرید هر خودرو، امتیاز زیادی را به خویش اختصاص میدهد. آن‌گاه میل لنگ , فلایویل را چرخانده و به وسیله سیستمی به اسم کلاچ , قدرت ایجاد شده را به جعبه دنده یا گیربکس می دهد , آن‌گاه شما حیاتی تعیین دنده , پیستون پراید توان تولید شده را به چرخها رسانده و سبب حرکت اتومبیل میشوید . بعد از آن اهمیت ضربه ملایمی آن را خارج کنید.
آخرین مطالب