برای خنده: حلقه شنا بادی {آیا نیست|فقط نیست|هست نیست|فقط نیست|نباید|نخواهم شد همانگونه که می‌خواهید بی‌ضرر باشید {ممکن است|می|احتمالا} {فکر کنید|فرض کنید|فرض کنید}. {نگاهی به|ببینید} این نمونه های {عالی|خوب}

برای بهرهوری در وزن و فضای مورد نیاز، آنها بهطور میانگین نسبت به وسیلهای که پشتیبانی میکنند کوچک هستند. در خو

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

برای بهرهوری در وزن و فضای مورد نیاز، آنها بهطور میانگین نسبت به وسیلهای که پشتیبانی میکنند کوچک هستند. در خودروهای آغازین و دوچرخهها، تایرهای لاستیکیِ توپُر به کار میرفت، ولی رابرت تامسون در سال ۱۸۴۵ میلادی تایر بادی را ساخت و جان بوید دانلوپ در سال ۱۸۸۸ آن را بهبود بخشید. به عنوان نمونهٔ دیگر از استفاده از واژهٔ تایر در زبان انگلیسی، میتوان به شمارهٔ ۱۵ مجلهٔ اسکاتس که به قلم جیمز بوسول در سال ۱۷۵۳ نوشته شد اشاره کرد. دلفین را به زبان محلی در بوشهر «پیسو» مینامند. در چاپ ۱۹۱۱ دانشنامه بریتانیکا آمدهاست، «امروزه بالاترین مقامهای انگلیس، هجیکردن تایر به صورت ‘tyre’ را پذیرفتهاند، ولی در آمریکا این شیوهٔ هجی کردن ناشناخته است.» در فواید انگلیسی مدرن فالر در سال ۱۹۲۶ گفتهشده «از نظر ریشهیابی واژهٔ تایر، هیچ اشکالی در هجی کردن آن به صورت tyre وجود ندارد، هرچند دلیلی برای کاربرد این هجی نو نیست.» در طول سده بیستم tyre به عنوان فرم استاندارد هجی کردن تایر در زبان انگلیسی برتانیایی برگزیده شد. یکی دیگر از ریشههای کلمهٔ تایر در واژهنامه برخطّ ریشهیابی آورده شده و این واژه خلاصه شدهٔ واژهٔ “attire” است که معنی واژگانی آن رخت و لباس است.

تیوب شنا شامل دو لایهٔ یکسان از پلاستیک مسطح است که یکی از آنها شامل یک شیر است. اگرچه هیدروپلانینگ یکی از نگرانیهای لاستیکهای هواپیما است، اما آنها معمولاً دارای شیارهای شعاعی هستند و هیچ شیار جانبی یا جرعه ای ندارند. فن آوری تایر شعاعی اکنون برای همه لاستیکهای اتومبیل طراحی استاندارد است، اما روشهای دیگری نیز استفاده حلقه نجات شدهاست. خودروهای بدون لاستیک راننده تخت برای جایگزینی لاستیک آسیب دیده به یک تایر اضافی که ممکن است یک تایر جمع و جور باشد متکی هستند. لاستیک خودروهای مسابقهای برای بیشترین گیرش در پیچ و شتاب و به ازای عمر طولانی طراحی شدهاست. این دسته همچنین دستگاههایی را که روی زمینهای سختشده در سایتهای صنعتی، بنادر و فرودگاهها کار میکنند، در بر میگیرد. لاستیکهای بیراههرو یا آفرود در خودروهای ساختمانی، دستگاههای کشاورزی و جنگلداری و سایر کاربردهایی که در زمینهای نرم انجام میگیرد به کار میروند. دلفینها از آن روی که آمیزش جنسی را بنا به دلیلهایی به جز هدف تولید مثل انجام میدهند، شناخته شده هستند. درین بازی به عوض توپ از چوب کوچکی که دو نوک آن مانند مداد باریک تراش شده باشد استفاده میشود. لاستیکهای برفی برای راندن در برف و یخ ساخته شدهاند که دارای آجهای ویژهای هستند که شکاف بیشتری نسبت به تایرهای تابستانی دارد و باعث افزایش کشش برف و یخ میشود.

برای ساخت تایر سیمی از تارهای لاستیکی بدنه استفاده میشود که از مهرهها و از طریق آج گسترش مییابد، به طوری که سیمها در زاویه کمابیش راست خط وسط آج، و در راستای یکدیگر قرار میگیرند، و همچنین تسمههای تثبیت کننده مستقیماً در زیر آج قرار میگیرند. لاستیکهای تخت دوخته شده نیاز به تایر اضافی را برطرف میکنند، زیرا در زمان سوراخ شدن میتوان با سرعت کم رانندگی کرد و از فاق سفت استفاده کرد تا از آسیب رسیدن به لبه تایر پیشگیری کند. زیرا میلهها کم کم دچار خوردگی چرخ میشوند. آنهایی که روی سطوح صاف استفاده میشوند دارای آج صاف هستند، در حالی که مواردی که روی سطوح نرم استفاده میشوند معمولاً دارای آج بزرگ هستند. لاستیکهای کامیون دارای گونههای مختلفی هستند که شامل «کمرخ» با فاق ۷۰ تا ۴۵٪، «پایه گسترده» برای خودروهای سنگین و تایر «فرا تک» میباشد. در دهه ۱۸۴۰ یعنی زمانی که انگلیسیها دست به کار آهن چکشخوار برای چرخ ارابههای ریلی شدند، هجی کردن تایر به صورت (tyre) به کمکم دیدهشد. ᠎Post h​as  been creat᠎ed ​with GSA Content G enerator Demover​sion!

هرچند، در انگلستان در قرن ۱۹، هجی کردن به صورت tyre برای تایرهای بادی رواج یافت. اگر بخواهیم به صورت دقیق تری به این محصولات هم اشاره کنیم باید عنوان کنیم که محصولات به چند دسته تقسیم می شوند که هر یک ویژگی های خاص خود را دارا خواهد بود. رنگ بدنه این محصول زرد بوده که با طرح های قرمز رنگ فانتزی تضاد زیبایی ایجاد می کند. استاد محمدعلی میوند در سال ۱۳۲۹ دست به ایجاد نخستین تیم والیبال در لیسه حبیبیه زد؛ و از آن به بعد تیمهای زیادی در گوشه و کنار کشور بهخصوص در مکاتب ایجاد گردید؛ اولین بار فدراسیون ملی والیبال توسط محترم مرحوم استاد عبدالقیوم علمزوی در ماه سرطان سال ۱۳۵۴ شمسی درافغانستان تأسیس شد. انرژی مورد نیاز برای ایجاد تغییر شکل به فشار تورم، سرعت چرخش و خصوصیات فیزیکی متعدد ساختار تایر، مانند نیروی فنر و سختی آن بستگی دارد. بیشتر لاستیکهای دوچرخه از نوع کلینچر و دارای مهره ای هستند که به لبه چرخ فشار میآورند.

آخرین مطالب