چگونه با انجام کمتر، استخر بادی بیشتری بدست آوریم

بهکارگیری محصولات جانبی جنگلی مانند بقایای چوب در ایالات متحده رایج است. سامانههای HDR و EGS اکنون در فرانسه،

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

بهکارگیری محصولات جانبی جنگلی مانند بقایای چوب در ایالات متحده رایج است. سامانههای HDR و EGS اکنون در فرانسه، استرالیا، ژاپن، آلمان، ایالات متحده و سوئیس در حال تولید قیمت استخر توپ بزرگ و آزمایش هستند. بزرگترین پروژه EGS در جهان نیروگاه نمایشی ۲۵ مگاواتی است که اکنون در آبگیر کوپر، در استرالیا در حال توسعه است. در اوایل دهه ۲۰۰۰ اروپا در ایجاد سیاستهای انرژی سلطه داشت، اما اکنون بیشتر کشورهای جهان گونهای سیاست انرژی دارند. تا سال ۲۰۱۷، در مجموع ۱۲۱ کشور از گونهای سیاست انرژی تجدیدپذیر استفاده کردهاند. تا بتوانند منابع نفتی ایران را بگیرند و حتی به ایران میآمدند و منابع کشور را استخراج میکردند و برای کشور خودشان میبردند. دانهها را میتوان برای تولید سوختهای مایع وسایل نقلیه استفاده کرد در حالی که میتوان کاه را برای تولید گرما یا برق سوزاند. به یک عنوان منبع انرژی، از زیستتوده میتوان مستقیماً از طریق سوزاندن برای تولید گرما استفاده کرد، یا بهطور غیرمستقیم پس از تبدیل آن به اشکال مختلف سوختزیستی استفاده کرد.

تبدیل زیستتوده به زیستسوخت را میتوان با روشهای مختلفی انجام داد که بهطور کلی به سه گروه دستهبندی میشوند: روشهای حرارتی، روشهای شیمیایی و روشهای بیوشیمیایی. دستگاههای ترموالکتریک یا «ترموولتائیک» اختلاف دما میان مواد غیر مشابه را به جریان الکتریکی تبدیل میکنند. نشأت میگیرد. گرادیان زمینگرمایی، که تفاوت دما میان هسته سیاره و سطح آن است، بهصورت پیوسته انرژی گرمایی را به صورت گرما از هسته به سطح زمین هدایت میکند. آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر (IRENA) یک سازمان میان دولتی برای ارتقا پذیرش انرژیهای تجدیدپذیر در سراسر جهان است. بزرگترین پروژه فتوولتائیک شناور که تاکنون اعلام شده، یک نیروگاه ۳۵۰ مگاواتی در منطقه آمازون برزیل است. برای هر دو سامانه فتوولتائیک یا سامانههای حرارتی، یک گزینه این است که آنها را در فضا بهویژه مدار زمینآهنگ قرار داد. گفته میشود این سامانهها نسبت به فتوولتائیک در خشکی مزایایی دارند. شمار کمی از این سامانهها در فرانسه، هند، ژاپن، کره جنوبی، انگلستان، سنگاپور و ایالات متحده وجود دارد. در زمان باراک اوباما، رئیسجمهور وقت آمریکا، سیاستهای ایالات متحده، بهکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر را مطابق با تعهدات توافقنامه پاریس ترغیب میکرد. توافقنامه پاریس در سال ۲۰۱۵ در مورد تغییر اقلیم، بسیاری از کشورها را برای توسعه یا بهبود سیاستهای انرژی تجدیدپذیر تشویق کرد. This ᠎data was  done  wi th G SA C​ontent Gen erat or D emoversion!

پژوهشهای بسیاری در مورد سوخت جلبک یا زیستتوده حاصل از جلبک انجام شدهاست، زیرا جلبک یک منبع غیر غذایی است و میتواند با نرخ ۵ تا ۱۰ برابر دیگر گونههای کشاورزی زمینی، برای مثال ذرت و سویا، تولید شود. سورگوم شیرین بهویژه برای پرورش در شرایط دیم مناسب است و توسط مؤسسه بینالمللی پژوهشی نباتات برای نواحی نیمه خشک به دلیل پتانسیل آن در تأمین سوخت، همراه با غذا و خوراک دام در مناطق خشک آسیا و آفریقا مورد بررسی قرار گرفتهاست. تولید سوخت مایع از گونههای جلبکهای غنی از روغن یک موضوع پژوهشی در حال انجام است. نسخه پیشرفته تر یک فناوری با مضمون مشابه، موتور گردبادی است که هدف آن جایگزینی دودکشهای بزرگ فیزیکی با گردباد است که توسط یک سازه کوتاهتر و ارزانتر ایجاد میشود. هدف آن ارائه مشاوره سیاستگذاری مشخص و تسهیل ایجاد ظرفیت و انتقال فناوری است. در این شکل از زمینگرمایی، یک پمپ حرارتی زمینگرمایی و مبدل حرارتی زمینی با هم برای انتقال انرژی گرمایی به زمین (برای خنک کردن) و خارج از زمین (برای گرم کردن) به صورت فصلی استفاده میشوند. این دسته از پمپها دارای یک سری پروانه ورودی با جریان خروجی محوری هستند و تخلیه در راستاهای محوری و شعاعی انجام میشود.

این اصطلاح سوخت جامد، مایع و گاز را در بر میگیرد. هزینه زمین گرانتر است و قوانین و مقررات کمتری برای سازههای ساخته شده بر روی آب که برای تفریح استفاده نمیشوند وجود دارد. بسیاری از آنها به تازگی ظهور کردهاند و ممکن است قابل مقایسه با دیگر فناوریهای انرژی تجدیدپذیر باشند، اما تحقق این امر هنوز به جلب توجه کافی و پژوهش، توسعه و تأمین بودجه (RD&D) بستگی دارد. دیگر فناوریهای انرژی تجدیدپذیر هنوز در دست توسعه است و شامل اتانول سلولزی، انرژی زمینگرمایی سنگ خشک و انرژی دریایی است. فناوریهای EGS از طریق شکست هیدرولیکی، "باعث تقویت" یا ایجاد منابع زمینگرمایی در این "سنگ خشک گرم (HDR)" میشوند. ما در بخش سنگی پوستهٔ زمین که بر روی این هستهٔ داغ شناور است، زندگی میکنیم. برای رقابت با سامانههای انرژی خورشیدی مستقر در زمین، جرم خاص (کیلوگرم بر کیلووات) چند برابر هزینه بالابردن جرم به علاوه هزینه قطعات، باید ۲۴۰۰ دلار یا کمتر باشد؛ یعنی، برای هزینه قطعات به اضافه رکتنا ۱۱۰۰ دلار در کیلووات، محصول دلار / کیلوگرم و کیلوگرم / کیلووات باید ۱۳۰۰ دلار / کیلووات یا کمتر باشد. مولد برق که با نیروی امواج آب کار میکند از همین انرژی موج آب استفاده میکنند که به صورت عمود حرکت میکنند و بالا و پایین میرود.

آخرین مطالب