یک دوره کوتاه به حلقه شنا بادی

فدراسیون پرورش اندام با معیارهای پذیرفته شده جهانی در سال ۱۳۸۲ خورشیدی عضویت فدراسیونهای آسیایی و جهانی پرورش

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

فدراسیون پرورش اندام با معیارهای پذیرفته شده جهانی در سال ۱۳۸۲ خورشیدی عضویت فدراسیونهای آسیایی و جهانی پرورش اندام را کسب کرد و ورزشکاران برتر پرورش اندام توانستند که در نخستین رقابت بینالمللی در بحرین شرکت کنند و از خود شایسته گی نشان بدهند. چین ۲۸۹ مدال (۱۳۲ طلا، ۹۲ نقره و ۶۵ برنز) کسب کرد و برای دهمین بار در تاریخ بازیهای آسیایی، قهرمانی را از آن خود کرد. فدراسیون موتای افغانستان دارای اساسنامهای میباشد که از سه فصل و بیست و نه ماده تشکیل شدهاست. حلقه شنای طرحدار از سه طرح حیوانات مختلف، زیبا و کارتونی ساخته شده و جنس آن PVC مقاوم و ضدحساسیت است و مناسب برای استفاده طولانی مدت کودک در آب می­باشد. در میان بعضی گروههای نهنگ قاتل، بیش از سه چهارم فعالیتهای جنسی مشاهده شده میان نرهای همجنس بودهاست. دلفینها از آن روی که آمیزش جنسی را بنا به دلیلهایی به جز هدف تولید مثل انجام میدهند، شناخته شده هستند. زیرخانوادههای سهگانه این آببازسانان کمابیش به میزانی از تطبیق به زندگی در محیط اقیانوسی رسیده بودند که امروزه در آببازسانان نوین دیده میشود. بسیاری از مواردی که در آن مرگهای دستهجمعی برای دلفینهای اقیانوسی پدید آمدهاند به دلیل فراگیر شدن بیماری واگیردار مربوط به این ویروس بودهاست. Article was creat ed by GSA Content Gener᠎at​or D᠎emov​ersion​.

آنها با گذر دادن هوا از بخشهای استخوانی سوراخ بینی اقدام به این کار میکنند. آنها همچنین قربانی تورهای فلزی محافظتکننده از کشتزارهای دریایی ماهی میشوند. این جانور از آنجا که در محیطی با جریانهای قوی آبی زندگی میکند که نیروی ناشی از آنها میتواند خطرساز باشد، باید همواره در حال شنا باشد تا آسیبی نبیند. این تغییرات به شکل بسیار عجیبی با سرعت بالا پدید آمدند؛ از پاکیستوس که بر روی چهار پا راه میرفت و آب شیرین مینوشید تا رودوستوس که با کمک دمباله شنا میکرد و آب دریا مینوشید تنها نزدیک به ۵ میلیون سال فاصله است. این تیکها از جمله بلندترین صداهای تولید شده توسط جانوران دریایی است. بعضی نژادهای دلفین هیچ دشمن طبیعی ندارند و این باعث میشود که درنده بالاسر باشند. بعضی آببازشناسان بر این باورند که سوتهای دلفینها اطلاعاتی دربارهٔ وضعیت احساسیشان، درجه خطر، موقعیت در گروه، و وجود غذا را دربردارند. در آببازان از کانالهای حلزونی گوش بسیار کوچکتر هستند و این بدانها فرصت داده تا گوششان حسی نسبت به تغییر موقعیت چرخشی نداشته باشد. از این رو این دلفین در فاصلههای زمانی کوتاه که از ۴ تا ۶۰ ثانیه طول میکشند چرت میزند. This art icle was ᠎done ​by GSA Con tent G᠎en᠎erat or D​emoversion!

در طی میلیونها سال، سوراخ بینی آببازسانان از جلوی سر به سوی بالا حرکت کرده و اکنون در بالای سر قرار دارد. به دلیل شدت سدسازی بر روی رودخانهها، آلودگی بیشتر رودخانههایی که انسان در کنارشان کار و زندگی میکند، و دسترسی آسانتر مردم ساکن در کنار رودها به دلفینهای ساکن در آنها، دلفینهای رودخانهای از جمله در معرضخطرترین پستانداران دریایی جهان هستند و بسیاری از آنها با خطر انقراض حتمی روبرو هستند. نهنگهای قاتل تنها دلفینهایی هستند که به شکار دیگر پستانداران دریایی میپردازند. دوره بارداری بسته به نژاد متفاوت است؛ برای نمونه برای دلفین پوزهبطری رودی این زمان ۱۱ تا ۱۲ ماه و برای نهنگ قاتل نزدیک ۱۷ ماه است. این تواناییها به شکل گونهای فرهنگ نیز در بعضی گروههای دلفین درآمدهاند؛ از جمله دستههای گوناگون نهنگهای قاتل دارای گویشهای منحصر به خود هستند که از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود. در هند و بنگلادش، از روغن به دست آمده از دلفینهای رودخانهای برای جذب ماهیان و به تله انداختنشان بهره میگیرند. استادیوم ورزشی سینا شهر مزار شریف در زمان ظاهر خان اعمار گردیده. به همین ترتیب فعالیتهای این رشته ورزشی در لیسه عایشه درانی هم آغاز گردید. از آن به بعد در مرحله اول افغانهای که در کشورهای خارج زندگی میکردند در تیمهای ورزشی افغانستان منسجم شدند.

در افغانستان ورزشهای ملی و بینالمللی وجود داشته که برخی از ورزشها پس از سدۀ ۱۸ توسط انگلیسیها و کمیته ملی المپیک افغانستان در کشور مروج شدهاست. بتاریخ ششم دسامبر ۲۰۱۲ م، مسابقات قهرمانی جدو در کشورهای جنوب آسیا در شهر داکه بنگله دیش تدویر شده که در جمع شش کشور اشتراککننده، تیم ملی جودو افغانستان باکسب «شش مدال طلا و یک مدال نقره» مقام قهرمانی را بهدست حلقه شنا شورتی کودک آورد. اولین رئیس فدراسیون بسکتبال در کشور سلطان عزیز بود. دلفینهایی نیز که در پژوهشها به حالت بیهوشی برده میشوند این رفلکس دم را نشان میدهند. به جز خطر انسانها و فعالیتهایشان، دلفینها به گونه طبیعی دشمنان کمی دارند. فرضیههایی نیز در رابطه با آنکه دلفینها با بیرون آمدن از آب سطح بدن خود را از انگلها پاک میکنند یا آنکه تنها به منظور کنجکاوی و سرگرمی به این کار میپردازند، وجود دارند. این تغییر مهم برای نخستین بار در کانالهای شبهچرخشی رمینگتوننهنگهای ائوسن میانی دیده شد و باعثگذاری بنیادین از محیط خاکی به آبی شد. برای نمونه، در معده دلفینهای پوزهبطریای که در دامهای ماهیگیران در جنوب غربی ایالات متحده به دام افتادند، ۴۳ گونه مختلف طعمه از ۲۵ تیره گوناگون شناسایی شد. برای اولین بار ورزش سکی در سالهای ۱۳۵۰ از طرف ریاست گرزندوی در چوک ارغندی کابل به بنیاد گذاشته شد.

آخرین مطالب