تربیت و اصول آموزش سگ ها بخش دوم - بیمارستان دامپزشکی درینبیمارستان دامپزشکی درین

درصورتیکه سگ دست، سر یا پای شما گاز گرفته می باشد یا رخنه عمیقی در سرانجام گازگرفتن ساخت شده است. قبل از این ک

توسط KETABKHOOOON در 27 فروردین 1401
درصورتیکه سگ دست، سر یا پای شما گاز گرفته می باشد یا رخنه عمیقی در سرانجام گازگرفتن ساخت شده است. قبل از این که سگ را به محل مراقبت برسانید مطلقا اساسی دامپزشک در مورد عقیم سازی همین حیوان مشورت کنید. قبل از این که اقدام به خرید کردن قلاده سگ کنید تصمیم بگیرید که همین وسیله را به جهت چه منظوری میخرید. قلاده سگ در صورتی که به درستی به کارگیری نشود میتواند بر بر روی گلو، ستون فقرات و حتی تنفس سگ نیز تاثیر بگذارد به این ترتیب میبایست زمان خرید قلاده طریق استعمال از همین وسیله را به لطف یاد بگیرید. گونه های متفاوتی از قلادههای سگ به جهت تدریس و نگهدای از همین حیوان وجود داراست که به جهت خرید میبایست یه خرده از آنها شناخت داشته باشید. برای محاسبة فواصل ژنتیکی از نحوه F-statistics استعمال شد. در اختیار گرفتن این جور قلادهها به طور معمول یک لرزش، یا گاهی استفاده از ابزارهای تیزی هست که در قلاده تعبیه شده است. مدل کنترل از خط مش به دور قلادهها نیز می تواند سگ را در محیطهای آزاد و شلوغ از گم شدن و به دور شدن از صاحب هم نجات دهد. همین نوع قلادهها غالبا یک ریموت یا این که در واقعیت یک کنترل کوچک میباشند که در نزد مالک سگ باقی میماند. در صورتی که قلاده به درستی استعمال شود یک ابزار فعالیت آمد و مفید برای تدریس سگ خواهد بود. در صورتی که نژاد سگ شما حساس بقیه حیوانات میانه خوبی ندارد عملکرد نمایید دیگر حیوانات را اصلی سگ به طور همزمان یک جا نگه ندارید. درصورتیکه بچه در خانه دارید صد رد صد رابطه در بین بچه و سگ را در بهترین وجه نگه دارید. درصورتیکه که سگ تحت آموزش و تربیت باشد که صد رد صد میبایست از همین وسیله در مدل مطلوب خود به کارگیری کند. اما شما در ضمن داشتن قاطعیت، باید یک خلق و خوی عاطفی مناسب هم داشته باشید. کسی که بایستی اولیه از تمامی غذا بخورد و در حین طعام میل کردن آن، هیچ یک از اعضای مجموعه اذن هم خوراک شدن اهمیت او را ندارند. فراخوانده شدن به جهت سگ می بایست قیمت بالاتری نسبت به کاری که در درحال حاضر انجام آن میباشد پیدا کند. در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم خرید سگ تربیت شده اپارتمانی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب